papiery/papers

The Pearl and Azylum 2020

Trees and Fungi Business 2020

Graphic poetry about mycorrhiza and relations between trees, created with Gabriela Szałańska for the newspaper KRZAK PAPER 02// GROUNDING.

——–

Graficzna poezja o mikoryzie i relacjach między drzewami stworzona razem z Gabriela Szałańska do numeru KRZAK PAPIER 02// GROUNDING.

Second chance collage 2018


Collages made out of stencils, papers and left overs used by me while painting. I didn’t throw the away, having an intuition that I will have some use them some day, giving them the second chance. Stencils made during the painting are some kind of the negative of the painting. Im interested in their lives of abandoned cousins, emancipating themselves, telling the new stories but still having a mark of their origins.

——–

Kolaże wykonane z szablonów, papierów, odpadów, używanych przeze mnie przy malowaniu obrazów.
Nie wyrzucałam ich, przeczuwając, że coś jeszcze z nimi zrobię, dam im drugą szansę. Odpady powstałe
podczas malowania i sprayowania są pewnego rodzaju negatywem obrazu, do którego stworzenia się przyczyniły. Interesuje mnie ich życie jako porzuconych kuzynów obrazów, emancypujących się, opowiadających już inną historię, gdzie indziej, ale nadal noszących znamiona swojego pochodzenia.

Drilling 2019

Kolaże o mapach które opowiadają historie o ludzkiej eksploatacji ziemskich zasobów, co często idzie w parze z kolonializmem oraz kapitalizmem. Wybrane miejsca są symbolem procesów które zaprowadziły nas do obecnej sytuacji: zdewastowanej ziemi, masowego wymierania i ludzkiej nierówności. Mapy pochodzą ze starego, polskiego atlasu z 1987 roku.

———

Collages about maps which tells stories about human exploitation of earth resources, which often goes together with colonialism and capitalism. These places are symbols of processes which led us to the present situation -destruction of earth, mass extinction and human inequality. I took maps from old, polish, communist times atlas from 1987.

Mapy i tym podobne bariery 2019

Maps are abstract/extract of the real world, becoming some kind of membrane or barrier between us and things that we see on maps. We see the map but we can’t say how the depicted place look like in real.

On the other hand I perceive maps as a tool of control, if you have a map you have control over the situation. It reminds me conquering new places during colonisation and a fear about blank areas on maps.

I notice it also with myself, a control freak. In unknown places I read the map all the time, sometimes not able to make spontaneous moves.

Map is in the same time the knowledge and the prison.

———

Mapa jest wyabstrahowaną rzeczywistością, jej domniemaną esencją, zbiorem znaków umownych opisujących ją. Tym samym jest pewnego rodzaju błoną lub barierą pomiędzy nami a rzeczami które na niej widzimy. Mapa jest uproszczeniem co sprawia, że kiedy na nią patrzymy nie jesteśmy w stanie powiedzieć jak naprawdę dane miejsce wygląda. Możemy je sobie tylko wyobrazić.

Postrzegam mapy także jako narzędzie kontroli. Kojarzy mi się to z kolonizacją nowych miejsc i lękiem dotyczącym białych plam na mapie.

Zauważam to także u siebie, mam potrzebę kontroli i w nieznanych miejscach używam mapy cały czas. Niezdolna jestem wtedy do spontanicznych ruchów, które pozwalają na prawdziwe doświadczanie rzeczywistości. Mapa jest jednocześnie wiedzą i więzieniem.

Cykl zaczął się od podróży po Kazachstanie kiedy prawie nigdy nie rozstawałam się z mapą w telefonie, często zapewniającą mi jedyną wiedzę na temat tego co mnie czeka. Wtedy zrozumiałam też, że czasami jestem przez mapę tylko bardziej zagubiona, pokazuje ona zbyt wiele możliwości, a ja muszę wybrać kierunek.

akwarele