obrazy/paintings

 

Mapa i tym podobne bariery 2019

Mapa jest wyabstrahowaną rzeczywistością, jej domniemaną esencją, zbiorem znaków umownych opisujących ją. Tym samym jest pewnego rodzaju błoną lub barierą pomiędzy nami a rzeczami które na niej widzimy. Mapa jest uproszczeniem co sprawia, że kiedy na nią patrzymy nie jesteśmy w stanie powiedzieć jak naprawdę dane miejsce wygląda. Możemy je sobie tylko wyobrazić.
Postrzegam mapy także jako narzędzie kontroli. Kojarzy mi się to z kolonizacją nowych miejsc i lękiem dotyczącym białych plam na mapie.
Zauważam to także u siebie, mam potrzebę kontroli i w nieznanych miejscach używam mapy cały czas. Niezdolna jestem wtedy do spontanicznych ruchów, które pozwalają na prawdziwe doświadczanie rzeczywistości. Mapa jest jednocześnie wiedzą i więzieniem.
Cykl zaczął się od podróży po Kazachstanie kiedy prawie nigdy nie rozstawałam się z mapą w telefonie, często zapewniającą mi jedyną wiedzę na temat tego co mnie czeka. Wtedy zrozumiałam też, że czasami jestem przez mapę tylko bardziej zagubiona, pokazuje ona zbyt wiele możliwości, a ja muszę wybrać kierunek.

Second chance collage 2018


Kolaże wykonane z szablonów, papierów, odpadów,
używanych przeze mnie przy malowaniu obrazów.
Nie wyrzucałam ich, przeczuwając, że coś jeszcze
z nimi zrobię, dam im drugą szansę. Odpady powstałe
podczas malowania i sprayowania są pewnego
rodzaju negatywem obrazu, do którego stworzenia
się przyczyniły. Interesuje mnie ich życie
jako porzuconych kuzynów obrazów, emancypujących
się, opowiadających już inną historię, gdzie
indziej, ale nadal noszących znamiona swojego
pochodzenia.