obrazy/paintings

Mapa i tym podobne bariery 2019

Mapa jest wyabstrahowaną rzeczywistością, jej domniemaną esencją, zbiorem znaków umownych opisujących ją. Tym samym jest pewnego rodzaju błoną lub barierą pomiędzy nami a rzeczami które na niej widzimy. Mapa jest uproszczeniem co sprawia, że kiedy na nią patrzymy nie jesteśmy w stanie powiedzieć jak naprawdę dane miejsce wygląda. Możemy je sobie tylko wyobrazić.
Postrzegam mapy także jako narzędzie kontroli. Kojarzy mi się to z kolonizacją nowych miejsc i lękiem dotyczącym białych plam na mapie.
Zauważam to także u siebie, mam potrzebę kontroli i w nieznanych miejscach używam mapy cały czas. Niezdolna jestem wtedy do spontanicznych ruchów, które pozwalają na prawdziwe doświadczanie rzeczywistości. Mapa jest jednocześnie wiedzą i więzieniem.
Cykl zaczął się od podróży po Kazachstanie kiedy prawie nigdy nie rozstawałam się z mapą w telefonie, często zapewniającą mi jedyną wiedzę na temat tego co mnie czeka. Wtedy zrozumiałam też, że czasami jestem przez mapę tylko bardziej zagubiona, pokazuje ona zbyt wiele możliwości, a ja muszę wybrać kierunek.