dźwięk/sound

Pasieka Warszawa 2020

Reportaż dźwiękowy stworzony razem z Jan Grabowski. Dźwiękowa opowieść o zjawisku miejskiego pszczelarstwa, bankierach pasjonatach z budynku Focus oraz relacjach międzygatunkowych z tego wynikających. Reportaż dostał wyróżnienie w konkursie Słysz! Fundacja Bęc Zmiana.

https://soundcloud.com/bec_zmiana/wyroznienie-w-konkursie-slysz-pasieka-warszawa-zuzanna-kofta-i-jan-grabowski?utm_source=soundcloud&utm_campaign=wtshare&utm_medium=Facebook&utm_content=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fbec_zmiana%2Fwyroznienie-w-konkursie-slysz-pasieka-warszawa-zuzanna-kofta-i-jan-grabowski&fbclid=IwAR0_Yx-RxWC8FZlSdpxnu_E3i5ecD-XUqW9l4ROtEk8lkT8g4xCkJOaXKSY

Sound walk 2019

Zaprojektowanie i prowadzenie spaceru dźwiękowego w ramach artystyczno-naukowej rezydencji ART+DESIGN+SCIENCE, współfinansowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas rezydencji powstał prototyp festiwalu dźwiękowego Sonicity, który przybliża mieszkańcom kwestie noise pollution oraz krajobrazu dźwiękowego miasta(soundscape).

Designing and leading a soundwalk during an artistic-scientific residencyART+DESIGN+SCIENCE, co-finansed by the Polish Ministry of Culture and National Heritage. During the program a prototype of sound festival Sonicity bringing closer the idea of noise pollution soundscape in the city came to life.

Residency team: Zuzanna Kofta, Anna Hynowska, Martyna Pieściak, Martyna Sykta, Grzegorz Opolski, Jacek Grzegrzółka

WIĘŹ/BOND 2020

Instalacja dźwiękowa stworzona przez kolektyw UKOJENIE z okazji HER Docs Festiwal 2020 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zrobiona z codziennych przedmiotów w poszukiwaniu ich potencjału dźwiękowego. Performance zaczyna się improwizacją na głosy, otwarty na dołączanie, doświadczanie instalacji i tworzenie kolektywnych dźwięków przez cały wieczór.

BOND installation at HER Docs Festival 2019 Museum of Modern Art in Warsaw. Sound installation by UKOJENIE collective, made from everyday objects to discover their instrumentality. Performance begins with women voice improvisation, open for joining, experiencing the installation and creating collective sounds during whole night.

performing: Veranika Los, Marta Szepietowska, Gosia Wrzosek, Zuzanna Kofta

https://www.youtube.com/ watch?v=SsMNRlfhIBE

photo: Kamila Szuba

UKOJENIE

Kolektyw dźwiękowy współtworzony z Gosią Wrzosek, opiera się na wolnej improwizacji, główne miejsce zajmuje praktyka z głosem. Tworzymy audycję Ukojenie w społecznym radiu internetowym Radio Kapitał.

https://radiokapital.pl/shows/ukojenie

kuzugo

Duet muzyczny z Kuba Buchner, ambientowa improwizacja na głos, gitarę i elektronikę.

https://lcb20.bandcamp.com/album/skrawki