dźwięk/sound

Pasieka Warszawa/ Apiary Warsaw 2020

Sound reportage made together with Jan Grabowski. Sound journey about city beekeeping, passionate bankers from the Focus building and interspecies relations coming out of it. Reportage got distinction award in competition Słysz! organized by Fundacja Bęc Zmiana.

To listen to reportage click here.

———-

Reportaż dźwiękowy stworzony razem z Jan Grabowski. Dźwiękowa opowieść o zjawisku miejskiego pszczelarstwa, bankierach pasjonatach z budynku Focus oraz relacjach międzygatunkowych z tego wynikających. Reportaż dostał wyróżnienie w konkursie Słysz! zorganizowanego przez Fundacja Bęc Zmiana.

Reportaż do posłuchania tutaj.

Sound walk 2019

Designing and leading a soundwalk during an artistic-scientific residencyART+DESIGN+SCIENCE, co-finansed by the Polish Ministry of Culture and National Heritage. During the program a prototype of sound festival Sonicity bringing closer the idea of noise pollution soundscape in the city came to life.

———-

Zaprojektowanie i prowadzenie spaceru dźwiękowego w ramach artystyczno-naukowej rezydencji ART+DESIGN+SCIENCE, współfinansowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas rezydencji powstał prototyp festiwalu dźwiękowego Sonicity, który przybliża mieszkańcom kwestie noise pollution oraz krajobrazu dźwiękowego miasta(soundscape).

Residency team: Zuzanna Kofta, Anna Hynowska, Martyna Pieściak, Martyna Sykta, Grzegorz Opolski, Jacek Grzegrzółka

WIĘŹ/BOND 2020

BOND installation at HER Docs Festival 2019 Museum of Modern Art in Warsaw. Sound installation by UKOJENIE collective, made from everyday objects to discover their instrumentality. Performance begins with women voice improvisation, open for joining, experiencing the installation and creating collective sounds during whole night.

———–

Instalacja dźwiękowa stworzona przez kolektyw UKOJENIE z okazji HER Docs Festiwal 2020 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zrobiona z codziennych przedmiotów w poszukiwaniu ich potencjału dźwiękowego. Performance zaczyna się improwizacją na głosy, otwarty na dołączanie, doświadczanie instalacji i tworzenie kolektywnych dźwięków przez cały wieczór.

performing: Veranika Los, Marta Szepietowska, Gosia Wrzosek, Zuzanna Kofta

performance documentation: https://www.youtube.com/ watch?v=SsMNRlfhIBE

photo: Kamila Szuba

UKOJENIE/ SOLACE

Sound collective created with Gosia Wrzosek, based on free improvisation, where the voice practice takes the main place. Together we create a broadcast UKOJENIE in internet Radio Kapitał.

Kolektyw dźwiękowy współtworzony z Gosią Wrzosek, opiera się na wolnej improwizacji, główne miejsce zajmuje praktyka z głosem. Tworzymy audycję Ukojenie w społecznym radiu internetowym Radio Kapitał.

https://radiokapital.pl/shows/ukojenie

kuzugo

An experimental music duo with Kuba Buchner, an ambient improvisation on voice, guitar and electronics.

Duet muzyczny z Kuba Buchner, ambientowa improwizacja na głos, gitarę i elektronikę.

https://lcb20.bandcamp.com/album/skrawki